Lund - Öresund - Skåne

Ansök här

Lund School of Leadership

Catalytic Leadership®

The "Catalytic Leadership" training is formally held by the newly born Lund School of Leadership but will be completely administered, guaranteed and run by Gothia Akademi staff during 2019.

The training content is copied from Gothia Akademis training ”Diplomerad Coach" but held in the old university city of Lund in the south of Sweden, and partially translated and delivered in English.

Tipsa en vän:

Genom duktiga lärare och mycket väl genomtänkta övningar får du en god bas att kunna genomföra coachingsamtal. Efter utbildningen har jag en bra verktygslåda att kunna tackla olika samtalssituationer och styra mot önskat mål.

Björn Lillieström

Rådgivare, Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn

Utbildningen på Gothia Akademi får högsta betyg. Den har varit professionell, innehållsrik och användbar. Jag har fått fantastiska verktyg, många insikter och mycket ny kunskap.

Annika Loberg

Rekryterings- och kompetenskonsult, Vedbaek, Danmark

Utbildningen har gett mig personlig utveckling och nya verktyg för att bli en bättre coach. Öppenheten hos deltagarna i kombination med de kraftfulla verktygen gör utbildningen till en av de bästa jag har gått.

Daniel Berntsson

Team leader, Verisure Innovation, Malmö

“I am still learning.”

Michelangelo