Malin Emilsson

Malin Emilsson

utbildare och COACHMENTOR

Malin är utbildare och coachmentor på Gothia Akademi. Det är hon för att hon är en av de absolut vassaste coacher som utbildats här. När Malin inte är på Gothia Akademi så driver hon sedan 2011 företag som organisationskonsult i Skövde.

Malin är diplomerad förändringsledare och ICF Professional Certified Coach (PCC) med närmare 2 500 timmars erfarenhet som coach. Hon är också INLPTA-certifierad NLP-coach och INLPTA-certifierad NLP Business Master.

Kuriosa om Malin: Malin har en bakgrund musikalprimadonna, systemvetare och hälsoutvecklare.

 

icflogo07

“I am still learning.”

Michelangelo