Oss möter du på Gothia Akademi

Eftersom vi bara finns i Göteborg får du alltid ta del av våra bästa lärare – hela tiden.

 • Jenny Andersson
  Examinator, utbildare och coachmentor

  0763-41 04 39
  jenny.andersson@gothia-akademi.se

  Jenny är en av nyckelpersonerna på Gothia Akademi. Hon är en mycket skicklig utbildare, coach och verksamhetsutvecklare med en gedigen erfarenhet av…

  Läs vidare

 • Anna Sanderoth Vilkas
  Examinator, utbildare och coachmentor

  0721-60 50 65
  anna.s.vilkas@gothia-akademi.se

  Anna är en av nyckelpersonerna på Gothia Akademi. Hon är en mycket skicklig utbildare, coach och förändringsledare och en av de få i Sverige som…

  Läs vidare

 • Malin Emilsson
  Utbildare och coachmentor

  0722-46 06 89
  malin.emilsson@gothia-akademi.se

  Malin är en av endast ett tiotal svenskar som är certifierade på den allra högsta nivån – ICF Master Certified Coach (MCC) med över 2 500 timmar…

  Läs vidare

 • Petra Cederhed
  VD

  031-719 50 90
  petra.cederhed@gothia-akademi.se

  I egenskap av VD är Petra ansvarig för Gothia Akademis …

  Läs vidare

 • Joachim Syrén
  Coachmentor 

  0790-76 18 09
  joachim.syren@gothia-akademi.se

  Joachim är ICF Professional Certified Coach (PCC) och INLPTA Business Communication …

  Läs vidare

 • Jenny Stolpe
  Utbildare och coachmentor

  0709-92 64 17
  jenny.stolpe@gothia-akademi.se

  Jenny Stolpe är ICF Professional Certified Coach och arbetar med både…

  Läs vidare

 • Suzanna Jaksic
  Adminstratör

  suzanna.jaksic@gothia-akademi.se

  Suzanna har arbetat på Överås Slott sedan 1993 och varit en en del av vardagen på Gothia Akademi sedan 2010. …

  Läs vidare

 • Henrik Cederhed
  Director of Training, utbildare

  0707-560 540

  Henrik har varit engagerad i Gothia Akademi sedan 2003 och har varit ytterst ansvarig för att…

  Läs vidare

 • Tracy Sinclair
  Utbildare
  tracy.sinclair@gothia-akademi.se

  Tracy Sinclair är en av åtta personer i ICF:s Global Board of Directors och… 

  Läs vidare

   

 • Hannah Larsson
  Coachmentor
  hannah.larsson@gothia-akademi.se

  Hannah är coachmentor på Gothia Akademi. När hon inte är på Gothia Akademi så jobbar hon…

  Läs vidare

   

 • Madeleine Fiedler Andrén
  Coachmentor
  madeleine.fiedler.andren@gothia-akademi.se

  Madeleine är coachmentor på Gothia Akademi. Hon har en studiebakgrund inom språk…

  Läs vidare

   

“I am still learning.”

Michelangelo